Samen
123

De Participatiewet in het AVL

Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Deze wet moet ervoor zorgen dat meer mensen met afstand tot de arbeidsmarkt betaald werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking. Werken is ontzettend waardevol, want je telt mee en doet mee.  

Binnen het AVL bieden we je de kans om mee te doen en te blijven meedoen, ook wanneer je een afstand tot de arbeidsmarkt hebt. Denken vanuit kansen, niet vanuit beperkingen. Dat vergt omdenken. Vanuit wederzijdse verantwoordelijkheid en oprechte betrokkenheid werken we aan het realiseren van onze ambitie, om zoveel mogelijk mensen vanuit de doelgroep aan een passende baan te helpen.

We nodigen je van harte uit om te solliciteren op onze openstaande vacatures op www.werkenbijavl.nl

 

Cindy Schroeten (1)
"Als ziekenhuis zijn we maatschappelijk betrokken en vanuit deze gedachte is het de wens om ook kandidaten die net dat beetje extra begeleiding nodig hebben een plek te kunnen bieden."

#nietzonderjullie
Cindy Schroeten Projectleider Participatiewet

Cindy is als projectleider in 2018 gestart met het ontwikkelen van onze visie op de Participatiewet. Deze visie wordt ingegeven door onze kernwaarden Betrokken en Samen. Korte lijnen en het denken in oplossingen en mogelijkheden vormen daarbij de rode draad. Want werken is waardevol, juist voor hen die om welke reden dan ook buiten de werkmaatschappij zijn komen te staan. Daarbij snijdt het mes aan twee kanten. Kandidaten uit de doelgroep krijgen een kans binnen het AVL en onze medewerkers ondervinden extra ondersteuning en minder werkdruk tijdens allerlei taken. Uiteindelijk komt dat weer ten goede aan de duurzame inzetbaarheid van iedereen.