PhD Oncologische Zorgpaden Digitalisering en Data hergebruik (Digital Oncology) : Ontwerp en Implementatie
Solliciteer

PhD Oncologische Zorgpaden Digitalisering en Data hergebruik (Digital Oncology) : Ontwerp en Implementatie

Jouw functie

We zijn op zoek naar een enthousiaste, getalenteerde en ambitieuze promovendus om ons Digital Oncology Programma te versterken; een ambitieus en transformatief programma gedreven door de missie van het NKI-AVL: a cure for every cancer and excellent care for every patient

Digital Oncology (DO) 
Het Digital Oncology Programma is erop gericht alle patiëntgegevens, waaronder anamnese, lichamelijk onderzoek, radiologiebeelden, bloedonderzoek, pathologieresultaten, PROMs en genomica naar één plek te brengen waar de data gestructureerd en georganiseerd wordt. Dit resulteert in één enkele bron van waarheid en eenvoudige beschikbaarheid van data voor medische teams, onderzoekers en patiënten. Het lijkt nogal logisch en eenvoudig ..... helaas, dat is niet zo. In de zorg zijn patiëntgegevens sterk gefragmenteerd en zit data vast in verschillende, slecht communicerende subsystemen – ook wel data silo’s genoemd. Door de patiëntdata op een FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) wijze te centraliseren en te structureren, wordt het mogelijk om data eenvoudig opnieuw te gebruiken. Denk aan allerlei Data- en AI-toepassingen die kunnen bijdragen aan de verbetering van de oncologische zorg. Tegelijkertijd neemt de administratieve last af, wordt de volledigheid en kwaliteit van de gegevens verhoogd, en kunnen zorgteams data-gebaseerd werken zonder hinder van de huidige technologische beperkingen. Bovendien kan de oncologische zorg door het gebruik van real-world data een grote stap maken naar gepersonaliseerde zorg en precision medicine. Ook oncologisch onderzoek versnelt omdat het delen van data binnen en tussen ziekenhuizen optimaal ondersteund wordt. Hiermee kunnen nieuwe inzichten en oplossingsrichtingen sneller gevonden worden.

Een belangrijke randvoorwaarde voor goede data hergebruik is de digitalisering van zorgpaden. Klinische data worden namelijk nog lang niet altijd en overal eenmalig en eenduidig vastgelegd tijdens het zorgproces wat hergebruik voor meerdere doeleinden erg lastig maakt. Het AvL ontwikkelt en implementeert zorgpaden in het EPD zodat er kwalitatieve data wordt gegenereerd terwijl de registratielasten in totaliteit omlaag gaan. De zoektocht behelst het vinden van de juiste balans tussen intuïtief EPD gebruik en standaardisatie voor data hergebruik. Dit vereist inzicht in de tumorspecifieke zorgprocessen, onderzoeken van de mogelijkheden van standaardisatie en het implementeren van oplossingen in druk bezette zorgteams.

Het DO-PhD programma  
Het DO-programma wordt ondersteund door een PhD programma, waarin 4 PhD's zullen bijdragen aan de verschillende aspecten van data-gedreven oncologische zorg. Deze specifieke PhD positie zal gericht zijn op de ontwikkeling en implementatie van Zorgpaden in het EPD van het AvL (en mogelijk ook andere bronsystemen) en het hergebruik van de daaruit gegenereerde data. Dit doe je in samenwerking met een team van o.a. EPD-ontwikkelaars en data engineers.

Jouw profiel

Kerndoelen van deze specifieke vacature zijn:
 • Een brug te slaan tussen arts en ontwikkelaar in de ontwikkeling van zowel zorgpaden in het EPD-systeem als ook het hergebruik van de daaruit gegenereerde data
 • Tumorspecifieke zorgprocessen te vertalen naar eenduidige zorgpad inrichting in het bronsysteem welke aansluit op de workflow en leidt tot goede bronregistratie van data. 
 • Medische professionals te begeleiden in het gebruik van best practice data registraties voor het verzamelen van hoogwaardige data 
 • Een cultuuromslag binnen tumorwerkgroepen te realiseren om data-driven te gaan werken, o.a. met behulp van dashboards
 • Informatiestandaardisatie van oncologische zorgpaden te realiseren in samenwerking met en voor medische professionals, intern en landelijk 
 • Zorgteams te ondersteunen met data-analyses
 • De impact (in termen van bijvoorbeeld verbeterde werkprocessen, patiëntuitkomsten, ervaring) van de ontwikkelde data- en AI-oplossingen te valideren 
 • Inzicht krijgen in de manier waarop digitale klinische oplossingen optimaal kunnen worden ontwikkeld en toegepast in zorgprocessen 
 • Implementatie- en veranderingsprocessen ontwerpen en evalueren in het kader van de digitalisering zorgpaden.
Vereisten 
 • MSc diploma in geneeskunde en/of medische informatiekunde, technische geneeskunde, of een gelijkwaardige studie 
 • Kennis van klinische processen, medisch vocabulaire 
 • Affiniteit met datamodellen, informatiestromen en data-toepassingen in de primaire ziekenhuiszorg
 • Drive om de zorg te verbeteren: procesoptimalisatie geeft jouw een kick
 • Een innovator en veranderaar die zorgteams weet te motiveren 
 • Goede interdisciplinaire samenwerkings- en communicatievaardigheden� 
 • Kennis van / ervaring met medische informatiesystemen 
 • Gewenst, maar geen dealbreakers
 • Bestaande kennis van de klinische dagelijkse praktijk, bij voorkeur in de oncologie 
 • Ervaring met het verzamelen en cureren van medische gegevens

Begeleiding 
In het onderzoek dat je in dit multidisciplinaire team uitvoert samen met het AvL Clinical Solutions team, word je begeleid door een team van artsen en wetenschappers, onder voorzitterschap van je promotor.
 

Jouw ontwikkelingsmogelijkheden en arbeidsvoorwaarden

Je tijdelijke aanstelling geldt voor een periode van 4 jaar. Het brutosalaris bij een fulltime aanstelling is afhankelijk van je eerdere ervaring.  Daarnaast ontvang je in december een vaste eindejaarsuitkering (8,33%) en in mei 8,33% vakantiegeld. Kijk voor alle secundaire voorwaarden op: https://www.nki.nl/careers-study/how-to-apply/.   

Interesse?� 
Neem voor meer informatie over de functie gerust contact op met Marjolein Elderhorst, Programmamanager Digitale Oncologie, m.elderhorst@nki.nl.

Je kunt voor meer informatie ook contact opnemen met Rutger Maas, recruiter voor deze functie via r.maas@nki.nl / 06 - 34 51 16 16.  

Het NKI waardeert diversiteit en zet zich in voor een inclusieve werkomgeving die het beste in ieder individu stimuleert. Sollicitaties van alle personen zijn welkom, ongeacht leeftijd, afkomst, religie, handicap en afstand tot de arbeidsmarkt, seksuele geaardheid of genderidentiteit.  

Acquisitie voor deze vacature wordt niet op prijs gesteld.