Jurist-lid medisch ethische toetsingscommissie (plaatsvervangend)
Solliciteer

Jurist-lid medisch ethische toetsingscommissie (plaatsvervangend)

Jouw functie

In het Antoni van Leeuwenhoek vindt medisch-wetenschappelijk onderzoek plaats. Dit onderzoek wordt op grond van de WMO vooraf getoetst. De Medisch-Ethische Toetsingscommissie van het Nederlands Kankerinstituut – Antoni van Leeuwenhoek (METC AVL) is een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. De METC AVL beoordeelt medisch-wetenschappelijk onderzoek op het gebied van oncologie waarbij mensen betrokken zijn. Van het jurist-lid wordt verwacht de juridische aspecten van het medisch-wetenschappelijk onderzoek worden beoordeeld. Hiertoe beoordeelt het jurist-lid de bij het onderzoek betrokken contracten, het protocol en de proefpersoneninformatie en doet voorstellen ter verbetering hiervan.

De METC AVL vergadert eens in de twee weken op woensdag om 16:30 uur. Bij deze vergadering dient een (plaatsvervangend) jurist-lid aanwezig te zijn, die voor de vergadering schriftelijk zijn/haar zienswijze op het voorgestelde onderzoek heeft gegeven. Er zijn ongeveer 24 vergaderingen per jaar en er zijn momenteel twee jurist-leden en de werving is voor een derde jurist-lid. Een precieze verdeling van de vergaderingen die ieder jurist-lid voor zijn rekening neemt, is nader in overleg te bepalen.

Jouw profiel

Aan een jurist-lid worden door het CCMO een aantal vereisten gesteld:
• Een voltooide universitaire opleiding Nederlands recht;
• Aantoonbare kennis van het gezondheidsrecht en in het bijzonder de regulering van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen;
• Ten minste drie jaar juridische werkervaring in de periode van vijf jaren voorafgaand aan het de start van het lidmaatschap van de METC AVL.

Daarbij zijn de volgende eigenschappen een pré, maar niet verplicht:
• Feeling met wetenschappelijk onderzoek;
• Kennis van GCP/BROK;
• Flexibiliteit ten aanzien van de vergaderdata;
• Positief kritisch ingesteld.

Jouw ontwikkelingsmogelijkheden en arbeidsvoorwaarden

Voor de werkzaamheden ontvangt het jurist-lid een vergoeding voor reiskosten, voorbereiding en aanwezigheid.

Contact informatie

Geïnteresseerd, maar voldoe je (nog) niet aan de bovenstaande eisen?

Dan bestaat de mogelijkheid om eerst als aspirant-jurist-lid te functioneren binnen de commissie. Een aspirant-jurist-lid dat nog onvoldoende kennis heeft van de wet- en regelgeving inzake medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, zal deze kennis in beginsel kunnen verwerven door ten minste tien commissievergaderingen van een erkende METC voor te bereiden en als toehoorder bij te wonen onder supervisie van een erkend jurist-lid van een METC. In combinatie met het toehoorderschap moet het aspirant-jurist-lid vakliteratuur bestuderen waarin de belangrijkste juridische aspecten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen aan de orde komen.

Ben je enthousiast over deze vacature, dan ontvangen wij graag een motivatiebrief en een cv voor maandag 13 januari 2020.
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Anna Bakker, Ambtelijk secretaris METC AVL, 020 512 2865