Internist-Oncoloog of Internist-Hematoloog Celtherapie
Solliciteer

Internist-Oncoloog of Internist-Hematoloog Celtherapie

Uw functie

In verband met uitbreiding binnen de afdeling interne oncologie van het cluster Medisch Oncologische Disciplines (MOD) zoekt het Antoni van Leeuwenhoek een nieuwe collega die medeverantwoordelijk zal zijn voor de behandeling van patiënten met cellulaire therapie en strategisch mee werkt aan de verdere ontwikkeling van deze nieuwe therapievorm.

Binnen het cluster medische oncologie zijn 34 internist-oncologen werkzaam, die allen in tumorwerkgroepverband acteren. Er is een nauwe samenwerking met het Nederlands Kankerinstituut (NKI) en met de AVL-apotheek, waarin ook de Biotherapeutics Unit met vier cleanrooms is gevestigd. Immuuntherapie is een van de vijf onderzoeksthema’s waarin het NKI-AVL wil excelleren. Cellulaire therapie werd 15 jaar geleden in nauwe samenwerking met het NKI (prof. Ton Schumacher) en apotheek (prof. Jos Beijnen) gestart en is met de ontwikkeling van een Centrum voor Cellulaire Therapie in een nieuwe fase gekomen. Het AVL is JACIE geaccrediteerd, heeft een eigen leukaferese unit en heeft nauwe contacten met Sanquin op het gebied van celtherapie. Het AVL heeft een intensive care unit met intensivisten voor de opvang van o.a. “cytokine release syndrome” (CRS) en heeft neurologen met ruime ervaring op het gebied van behandeling van immuungerelateerde toxiciteit (o.a. de behandeling van “immune cell associated neurological syndrome” (ICANS)). Ons werk kenmerkt zich door intensieve multidisciplinaire samenwerking en frequent overleg, patiëntgerichte zorg en een prettige werksfeer met korte lijnen. Tevens bieden wij een volledige opleiding tot internist-oncoloog.

Op dit moment zijn vijf studies actief met TIL, TCR-T en CAR-T voor patiënten met verschillende soorten solide tumoren, zoals melanoom, NSCLC, synoviosarcoom, testis- en ovariumcarcinoom. Daarnaast lopen er studies met hoge dosis chemotherapie en autologe PSCT voor patiënten met mammacarcinoom en testiscarcinoom. Er wordt zeer intensief met biotech bedrijven samengewerkt en er is een uitgebreid translationeel onderzoeksprogramma gekoppeld aan cellulaire therapie. Gezien de te verwachten groei op het gebied van cellulaire therapie in de komende jaren, is er in toenemende mate behoefte aan uitbreiding van klinische expertise op dit vlak.

Uw profiel

Wij zoeken een gepromoveerde internist die wordt uitgedaagd door deze nieuwe vorm van behandeling, die klinische verantwoordelijkheid wil dragen voor deze complexe nieuwe therapieën, actief wil meedenken in het klinisch en translationeel wetenschappelijk onderzoek en hiervoor ook in de toekomst het NKI-AVL zowel nationaal als internationaal wil representeren.

Als nieuwe collega heeft u aantoonbare belangstelling voor immunologie, immuuntherapie en/of cellulaire therapie, bent u in staat om in een multidisciplinaire en experimentele setting cellulaire therapie voor behandeling van patiënten met een solide maligniteit mede te ontwikkelen en als collega zoeken wij een veelzijdige teamspeler die de verschillende disciplines die betrokken zijn bij deze behandelingen kan verbinden.

Uw arbeidsvoorwaarden

Het betreft een dienstverband voor onbepaalde tijd. Voor de diensten en supervisie draait u mee in de internistenpool. De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de AMS-regeling.

Voor meer informatie over de functie kunt u www.avl.nl bezoeken of contact opnemen met prof. dr. J.B.A.G. Haanen, leider van het celtherapieprogramma, prof. dr. G.S. Sonke, vakgroephoofd internisten of dr. J.M.L. Stouthard, medisch oncologisch clusterhoofd.